รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน


บริการด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท ทุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน โทร : 094-493-1414 , 043-053-553

>>>โทรหาเรา CLICK NOW<<<

 

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ให้เราดำเนินการให้ เพื่อประหยัดเวลาของท่าน Click>>

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่มีเอกสารที่ต้องจัดทำค่อนข้างมาก และปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามารถจดในวันเดียวกันได้ ทำให้ระยะเวลาที่ใช้สั้นลง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จดทะเบียนการค้า

จดทะเบียนการค้า

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมฯ จะจัดทำเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered) จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการ (ส่งทางe-Mail ในรูปแบบ Source Code) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้บน Web Site หรือ Home Page
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จดทะเบียนมูลนิธิ

จดทะเบียนมูลนิธิ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 110 ได้บัญญัติความหมายของมูลนิธิไว้ว่า มูลนิธิได้แก่ ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณะประโยชน์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จดทะเบียนสมาคม

จดทะเบียนสมาคม

สาระสำคัญของการจัดตั้งสมาคม เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล 10 คนขึ้นไปสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ยื่นคำขอจัดตั้งเพื่อการกระทำใดๆเป็นการต่อเนื่องร่วมกัน (เน้นกลุ่มคนเป็นสำคัญไม่ต้องมีกองทุน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขออนุญาตกิจการโรงงาน

ขออนุญาตกิจการโรงงาน

การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงงาน หมายความว่า ` อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรโมชั่น

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,จดทะเบียนบริษัท pantip,จดทะเบียนบริษัทที่ไหน,จดทะเบียนบริษัท กี่คน,จดทะเบียนบริษัทออนไลน์,แบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท,จองชื่อจดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนบริษัท คนเดียว,จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง,รับจดทะเบียนบริษัท นนทบุรี,รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี,รับจดทะเบียนบริษัท pantip,รับจดทะเบียนบริษัท สมุทรปราการ,รับจดทะเบียนบริษัท เชียงใหม่,รับจดทะเบียนบริษัท ชลบุรี,รับจดทะเบียนบริษัท ระยอง,รับจดทะเบียนบริษัท โคราช

ABOUT

บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ การเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่แน่นอน

ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว บริหารงานอย่างยากลำบาก อีกทั้งการเกิดใหม่ของคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่จำกัด ทางบริษัทจึงมีความยินดีที่จะเสนอ บริการ ต่างๆเข้ามาเพื่อแบ่งเบาภาระ ลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า อีกทั้งเพื่อความถูกต้อง ตรงเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีบริการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งตลอดจนลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
เราให้บริการด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา

1smeStartUP Info

  • 80/189 (SA1) ซอยนวมินทร์87
    ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
    กรุงเทพฯ 10240
อัตราค่าบริการ ( *** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามพนักงาน 094-493-1414 , 043-053-553)
9500
จดทะเบียนบริษัท
4500
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
25000
จดทะเบียนสมาคม
25000
จดทะเบียนมูลนิธิ

จดทะเบียนบริษัททั่วไทย

จดทะเบียนบริษัทนครสวรรค์: จดทะเบียนบริษัทอุทัยธานี : จดทะเบียนบริษัทอ่างทอง : จดทะเบียนบริษัทสระบุรี : จดทะเบียนบริษัทสุพรรณบุรี : จดทะเบียนบริษัทสุโขทัย : จดทะเบียนบริษัทสิงห์บุรี : จดทะเบียนบริษัทสมุทรสาคร : จดทะเบียนบริษัทสมุทรสงคราม : จดทะเบียนบริษัทสมุทรปราการ : จดทะเบียนบริษัทลพบุรี : จดทะเบียนบริษัทเพชรบูรณ์ : จดทะเบียนบริษัทพิษณุโลก : จดทะเบียนบริษัทพิจิตร : จดทะเบียนบริษัทพระนครศรีอยุธยา : จดทะเบียนบริษัทปทุมธานี : จดทะเบียนบริษัทนนทบุรี : จดทะเบียนบริษัทนครปฐม : จดทะเบียนบริษัทนครนายก : จดทะเบียนบริษัทชัยนาท : จดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชร
จดทะเบียนบริษัทภาคกลาง

จดทะเบียนบริษัทภาคกลาง

โทร : 094-493-1414 ,043-053553
จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร : 094-493-1414 ,043-053553

ติดต่อจดทะเบียนบริษัท

1smestartup.com ให้บริการ ด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา