ฟรี ออกแบบตรายาง | ฟรี ตรายางหมึกในตัว | จัดทำบัญชี ฟรี 2 เดือน | คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัทด่วน โทร.

ออกแบบตรายางให้เลือก 3 แบบ

ดำเนินการออกแบบตรายางให้เลือก 3 แบบ ตามความต้องการของลูกค้า

ไฟล์ตรายาง สำหรับนำไปใช้งาน

ส่งไฟล์ตรายาง เป็น ไฟล์ AI, PNG, JPG ตามที่ลูกค้าต้องการ

ออกแบบตรายางให้เลือก 3 แบบ

ดำเนินการออกแบบตรายางให้เลือก 3 แบบ ตามความต้องการของลูกค้า

จัดทำบัญชี ฟรี 2 เดือน

มาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่ ฮึดสู็โควิด-19 จัดทำบัญชีให้ฟรี 2 เดือน

คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่

อบรมเรื่องภาษี บัญชี เบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการใหม่ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

เอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร

รูปแบบ ฟอร์ม สำหรับการเปิดบัญชีของบริษัท มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี

รูปแบบ ฟอร์ม สำหรับการเปิดบัญชีของบริษัท มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี

นามบัตรสำหรับยื่นให้คู่ค้าทางธุรกิจ กรอกข้อมูลในการออกใบกำกับภาษี

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดำเนินการยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าฟรี พร้อมคำแนะนำต่างๆ

หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท ดำเนินการจัดส่งถึงมือลูกค้าทันทีที่ยื่นจดเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท

เราช่วยวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ในการจดจัดตั้งบริษัท เพื่อความครอบคลุม และตรงกับกิจการของท่าน

ออกแบบเว็บไซต์ ราคาพิเศษ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเว็บไซต์ เรามีบริการเพิ่มเติม ในราคาพิเศษ 5,000 บาท จากปกติ 12,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน

จดจัดตั้งนิติบุคคล

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ใช้ในการจัดตั้ง บริษัทรบกวนถ่ายรูปส่งทางไลน์เพื่อทำแบบจดทะเบียนบริษัท
1.บัตรประชาชน 3ท่าน(ต่างชาติใช้พาสปอร์ต)
2.ทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง บริษัท(หน้าแรก)
3.ชื่อ บริษัท ไทย/Eng
4.แบบตรายาง(ถ้าไม่มีทางทีมงานจะออกแบบให้)

ข้อมูลที่ต้องระบุในการจดจัดตั้ง
1.การแบ่งสัดส่วนหุ้นแต่ละท่านเป็น%
2.ให้ใครเป็น กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)
3.ประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไรบ้าง
4.แผนที่ตั้ง บริษัท(วาดมือพอสังเขป)
5.เบอร์ อีเมล์และไอดีไลน์ที่ติดต่อได้สะดวก
6.เบอร์ อีเมล์ที่ต้องการให้ลงเป็นข้อมูลของบริษัทในเอกสาร
7.เบอร์ติดต่อและอีเมล์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สอบถามรายละเอียด Click!!

ติดต่อจดทะเบียนบริษัท

blank

blank

blank

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

พิเศษ !!! สำหรับลูกค้าจดทะเบียนใหม่

ส่วนลดพิเศษ!! จัดทำเว็บไซต์จาก
ปกติ 12,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
ฟรี !!! ระบบอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม

computers

โปรโมชั่น ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

พิเศษ !!!  ลูกค้าจดทะเบียนใหม่และทำบัญชี

  • ฟรี เว็บไซต์ สำหรับบริษัทพร้อมแนะนำการทำตลาดออนไลน์
  • ฟรี ออกแบบโลโก้บรษัท
  • ฟรี รูปแบบใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสำคัญอื่นๆ
  • ฟรี ขึ้นทะเบียน ระบบ E-FILING เพื่อใช้นำส่งงบการเงินกับกระทรวงพาณิชย์
  • ฟรี จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่าระบบออนไลน์
  • ฟรี จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน E-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
  • ฟรี ที่ปรึกษาด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ